LIJEČNIČKA POGREŠKA ILI KOMPLIKACIJA

Što je liječnička pogreška, a što liječnička komplikacija?

Kada govorimo o profesionalnoj odgovornosti liječnika, bilo kaznenopravnoj, bilo građanskopravnoj, potrebno je definirati ova dva pojma.

Od više definicija koje postoje u pravnoj teoriji, imajući u vidu sudsku praksu, liječničku pogrešku možemo definirati kao svaki postupak liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika koji nije u skladu s prihvaćenim standardima dobre medicinske prakse u njegovoj specijalnosti, a koji postupak rezultira ozljedom, odnosno štetnom posljedicom za pacijenta, dok nasuprot tome, liječnička komplikacija predstavlja neželjeni rezultat medicinskog postupka koji nastaje unatoč medicinski ispravnom i pravodobno izvedenom postupku.

Iz navedenog se da zaključiti kako liječnička pogreška može predstavljati temelj kaznenopravne ili građanskopravne odgovornosti, dok liječnička komplikacija to nije.

Add Comment

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD