Naslovna

Dobrodošli na našu stranicu

O NAMA

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović j.t.d. rezultat je uspješnog spoja dvije dotad zasebne dugogodišnje prakse odvjetnika Vladimira Burića i odvjetnice Vlatke Mišljenović Dasović.

Osim osnivača, Društvo upošljava još četiri odvjetnika i to Mariju Burić, Alana Čurika, Anu Bilandžić i Ivanu Ostović koji svojim iskustvom u različitim područjima prava doprinose uspješnom radu Društva.

Osim odvjetnika, za vođenje administracije, koordinaciju predmeta i prvi kontakt sa strankama zadužena poslovna tajnica Nikolina Velki.

Društvo ima otvorenu pisarnicu u Vodicama te veliki broj partnerskih ureda zbog čega nudi mogućnost zastupanja pravnih i fizičkih osoba u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Naše Društvo posebnu pažnju pridodaje ostvarenju ciljeva naših stranaka pružajući im kompletnu pravnu podršku. Vjerujemo da je takav način rada pravi put k uspjehu, o čemu svjedoči i veliki broj dugogodišnjih stranaka.

Stručnost i raznolikost iskustva svakog odvjetnika u Društvu rezultira osiguravanjem usluge u svim područjima prava, kao i individualan pristup svakoj stranci te potpunu profesionalnu koncentraciju svakom predmetu.

Konstantnim usavršavanjem i daljnjim ulaganjem u znanje razvijamo se u svim relevantnim pravnim područjima kako bismo i nadalje mogli ponuditi jedinstvenu i potpunu uslugu svakoj stranci.

NAŠ TIM

Nikolina Velki

Poslovna tajnica

Alan Čurik

Odvjetnik

Marija Burić

Odvjetnica

Ivana Ostović

Odvjetnica

Vladimir Burić

Odvjetnik

Ana Bilandžić

Odvjetnica

ODBMD BLOG

Zastara
Zastara

Jeste li znali da ako dužnik ispuni obvezu koja je u zastari nema pravo da mu se vrati ono što je dao, čak i kada nije znao da mu je obveza zastarjela? Zastara (praescriptio) pravni je institut koji je uređen striktnim pravilima. Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze. Međutim, ne prestaje vjerovnikovo subjektivno pravo, ali prestaje njegov zahtjev prisilnim putem…

DOSTOJANSTVO RADNIKA-PRAVO NA PREKID RADA
DOSTOJANSTVO RADNIKA-PRAVO NA PREKID RADA

Jeste li znali da radnik ima pravo prekinuti rad dok traje ugovor o radu zbog opravdanih razloga? Naime, odredbom čl. 130 Zakona o radu propisano je da ako poslodavac ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja na radnom mjestu ili ako su takve mjere neprimjerene, radnik koji je uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura…

LIJEČNIČKA POGREŠKA ILI KOMPLIKACIJA
LIJEČNIČKA POGREŠKA ILI KOMPLIKACIJA

Što je liječnička pogreška, a što liječnička komplikacija? Kada govorimo o profesionalnoj odgovornosti liječnika, bilo kaznenopravnoj, bilo građanskopravnoj, potrebno je definirati ova dva pojma. Od više definicija koje postoje u pravnoj teoriji, imajući u vidu sudsku praksu, liječničku pogrešku možemo definirati kao svaki postupak liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika koji nije u skladu s prihvaćenim standardima dobre medicinske prakse u…