Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo
  • pravno savjetovanje iz područja radnog prava
  • izrada ugovora o radu, pravilnika o radu i ostalih internih akata
  • zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima (dopuštenost otkaza, sudski raskid ugovora o radu)
  • zastupanje radnika u slučajevima zaštite dostojanstva i mobinga
  • zastupanje sindikata i udruga poslodavaca

 

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD