JEDNOSTAVNI POSTUPAK STEČAJA POTROŠAČA]

Puno stranaka nam se javilo sa dopisom FINE koji im je bio nerazumljiv. Jeste li znali da ukoliko potrošač ima račune u blokadi najmanje tri godine, a iznos dugovanja radi kojih je blokiran nije veći od 20.000,00 kuna, može mu se dogoditi da se nad njim pokrene postupak jednostavnog stečaja potrošača?

Upravo se to dogodilo našim strankama. Naime, temeljem novo uvedenih odredaba glave IX a Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov. 100/15, 67/18) cijeli postupak započinje pozivom koji FINA upućuje potrošaču da se izjasni je li suglasan da se nad njim provede jednostavni stečaj potrošača i da dostavi popis svoje imovine.

Ono što naše stranke nisu znale, jest to da u slučaju da ne odgovore na dostavljeni poziv, na njih se primjenjuje zakonska persumpcija da su suglasni da se nad njihovom imovinom može provesti jednostavni postupak stečaja.

Add Comment

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD