Stvarno pravo

Stvarno pravo

Stvarno i zemljoknjižno pravo
  • sastav ugovora o kupoprodaji, darovanju i drugim vrstama prijenosa vlasništva na nekretninama i pokretninama
  • sastav ugovora o najmu i zakupu nekretnina (stanova, poslovnih prostora, zemljišta) i pokretnina
  • zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige (uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe)
  • pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima radi zaštite posjeda, vlasništva, prava služnosti i drugih stvarnih prava pred sudovima i drugim tijelima

 

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD