Kazneno pravo

Kazneno pravo

Kazneno i prekršajno pravo:
  • zastupanje okrivljenika u kaznenim postupcima
  • izrada kaznenih prijava i privatnih tužbi
  • zastupanje oštećenika u kaznenom postupku
  • sastavljanje prigovora u prekršajnim postupcima
  • zastupanje okrivljenika u prekršajnim postupcima

 

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD