Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo:
  • zastupanje u postupcima radi povrede intelektualnog vlasništva
  • savjetovanje u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva

Odvjetničko društvo Burić & Mišljenović Dasović
A. Europska avenija 12/1, 31000 Osijek, Hrvatska  //  T. +385 (31) 211 885  //  E. info@odbmd.hr // OIB:07058135983

Sva prava zadržava ODBMD